Over het Rijbewijshuis

Wie zijn wij?

Wij zijn die rijschool met die opvallende Friese vlag op het dak van onze lesauto, trots dat wij les mogen geven in deze omgeving.

Vanuit Arum verzorgen wij rijlessen met examens in Leeuwarden of Sneek. Ons verzorgingsgebied is Arum, Kimswerd, Harlingen, Witmarsum, Bolsward, Leeuwarden, Sneek en de wijde omgeving.